สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University Publishing House

01.

ตรวจสอบคุณภาพ

สำนักพิมพ์ฯ มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ ตามมาตรฐาน ทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

02.

พิสูจน์อักษร

เราเลือกใช้ผู้พิสูจน์อักษรอิสระ ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษา และมี ประสบการณ์

03.

กระบวนการพิมพ์

เราออกแบบ และควบคุมคุณภาพทุกกระบวนการพิมพ์ เพื่อให้คุณภาพของหนังสือออกมาดีที่สุด

04.

การเผยแพร่

เรามีพันธมิตรจำหน่ายที่ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียง เพื่อเผยแพร่ผลงานคุณภาพ ให้ถึงมือนักอ่านทุก ๆ ท่าน

หนังสือแนะนำ

Book Overview

แนะนำหนังสือโดยนักเขียน

บทความ

กิจกรรม

ศูนย์จำหน่าย

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000