สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University Publishing House

01.

ประเมินคุณภาพ

เรามีกระบวนการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรฐานวิชาการ

02.

พิสูจน์อักษร

เรามีกระบวนการพิสูจน์อักษร
ตามมาตรฐานสำนักพิมพ์ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภาษา

03.

ออกแบบ/จัดพิมพ์

การออกแบบและการจัดพิมพ์โดยทีมงานมืออาชีพ ควบคุมทุกกระบวนการเพื่องานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

04.

จำหน่าย

เรามีพันธมิตรศูนย์จำหน่ายหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งรูปแบบเล่ม และ e-book

บทความ


Podcast

แนะนำนักเขียน

ชุดนิสิต มน

ศูนย์จำหน่าย

ศูนย์จำหน่าย E-book

ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000

Phone: 0-5596-8833 ถึง 8836
Email: nuph@nu.ac.th เรียนต่อ มน

Message us