สมัครพิสูจน์อักษรอิสระ

ร่วมงานกับเราโดยการสมัครเป็นผู้พิสูจน์อักษรอิสระ

1. ประวัติการศึกษา


ในกรณีมีผู้สมัครมีวุฒิการศึกษามากกว่า 1 เรียงตามลำดับ

2. ประวัติส่วนตัว


3. ที่ทำงานปัจจุบัน


4. ประสบการณ์การทำงาน

(ถ้ามีเอกสารรับรองการผ่านงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

5. ความเชี่ยวชาญพิเศษ


6. ไฟล์เอกสาร


กรุณาเลือกไฟล์เอกสาร
กรุณาเลือกไฟล์เอกสาร
กรุณาเลือกไฟล์เอกสาร
กรุณาเลือกไฟล์เอกสาร
กรุณาเลือกไฟล์เอกสาร