ติดต่อสอบถาม

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 อาคารมหาธรรมราชา โซน B ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

Phone: 0-5596-8833 ถึง 8836
ติดต่องาน หนังสือตำรา Email: nuph@nu.ac.th

99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์, พิษณุโลก 65000
วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์08:30 – 16:30
055968833
055968836

Message us