“How to Design Portfolio” หนังสือแนะนำการทำแฟ้มสะสมผลงาน โดย .ผศ. ดร.ดนัย เรียบสกุล” ผู้อยู่เบื้องหลังชุดนิสิตต้นแบบ ม.นเรศวร

“How to Design […]

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลั […]

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือ “ทฤษฎีการคำนวณ : รูปแบบการคำนวณและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง”

เมื่อวันอังคาร 12 มิ […]

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือ “พันธุศาสตร์โมเลกุลพื้นฐานจำเป็นสำหรับงานวิจัยด้านพืช”

เมื่ออังคาร 12 มิถุน […]

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือ “แมลงที่เป็นประโยชน์ Beneficial Insects”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ […]