บริการจ้างทำหนังสือ/ตำรา/เอกสารทางวิชาการ

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อจัดพิมพ์ กับทางสำนักพิมพ์ฯ

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และระบุรายละเอียดสิ่งพิมพ์ (สนพ.11) (โดยเจ้าของผลงานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย)
  2. ส่งเอกสาร สนพ. 11 และส่งไฟล์ต้นฉบับสมบูรณ์แบบ PDF มาที่ Email : nuph@nu.ac.th
  3. ติดต่อ ณ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานของเราที่ผ่านมา

Message us