กิจกรรมสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง”

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 […]


Read More

ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [7 มีนาคม 2560]

เมื่อวันอังคารที่ 7 […]


Read More

ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [6 มีนาคม 2560]

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 […]


Read More

ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2560

ในวันพุธที่ 22 กุมภา […]


Read More

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “ภาษาอังกฤษ มายาคติ อำนาจ และการครอบงำ”

เมื่อวันอังคารที่ 21 […]


Read More

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications”

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 […]


Read More

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน lmmunological concepts”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ […]


Read More

ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ม […]


Read More

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย On Theories of Political Science and Public Administration”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ […]


Read More

ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [16 ธันวาคม 2559]

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 […]


Read More

ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [16 ธันวาคม 2559]

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 […]


Read More

ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 8/2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธ […]


Read More

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต Physical Therapy in Critical Patients”

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 […]


Read More

บัณฑิตวิทยาลัย โดยงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร และการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

ในวันอังคารที่ 15 พฤ […]


Read More

ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [8 พฤศจิกายน 2559]

ในวันอังคารที่ 8 พฤศ […]


Read More

สำนักพิมพ์ฯ ร่วมออกบูธโครงการประชุมวิชาการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 5

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พ […]


Read More

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา”

เมื่อวันอังคารที่ 2  […]


Read More

ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [26 ตุลาคม 2559]

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุ […]


Read More

ร่วมโครงการทำบุญถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมโครงการทำบุญถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่สวรรคาลัย

ในวันพุธที่ 19 ตุลาค […]


Read More

ดร. ปรีชา เรืองจันทร์

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม Politics, Economy and Society” โดย ผศ. (พิเศษ) ดร. ปรีชา เรืองจันทร์

เมื่อวันอังคารที่ 18 […]


Read More

ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 7/2559

ในวันจันทร์ที่ 17 ตุ […]


Read More

สำนักพิมพ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข จากผลงาน TTF Award

ในวันอังคารที่ 4 ตุล […]


Read More

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “วิวัฒนาการของอักษรอินเดียในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 18”

เมื่อวันพุทธที่ 28 ก […]


Read More

ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ [20 กันยายน 2559]

เมื่อวันอังคารที่ 20 […]


Read More

ประชุมกองบรรณาธิการ การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2559

ประชุมกองบรรณาธิการ […]


Read More

รับสมัครผู้พิสูจน์อักษรอิสระ

คุณสมบัติผู้สมัคร มี […]


Read More

ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คว้ารางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2558-2559

ยล เยี่ยม เยือน เหย้ […]


Read More

มาเปลี่ยน Theme และสีพื้นกระดาษใน MS Word เพื่อถนอมสายตากัน

ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า ก […]


Read More

10 เคล็ด (ไม่) ลับ การเตรียมต้นฉบับส่งสำนักพิมพ์

สำหรับนักเขียนแล้วกา […]


Read More

เทคนิคการทำสารบัญภาพ/ตาราง อัตโนมัติใน Word

ตอนที่ 1 การสร้างคำบ […]


Read More

หนังสือขายดี ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More


Read More

เทคนิคการตั้ง ดัชนี (Index) อัตโนมัติใน Word

การจัดทำหนังสือ และต […]


Read More

Promotion ลดราคาพิเศษ สูงสุด 30%

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลั […]


Read More

เปิดรับสมัครผลงานโครงการ TTF Award ประจำปี 2558 – 2559

รางวัลมูลนิธิโตโยต้า […]


Read More

ประกาศผลโครงการ Toyota Thailand Foundation Award 2014 (TTF Award)

                รางว […]


Read More

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และลักลอกผลงาน (โครงการสัมมนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา)

สามารถสมัครได้ที่ กำ […]


Read More

New! แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร


Read More

วางจำหน่ายแล้ว!! หนังสือน่าอ่าน “นาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม” จัดพิมพ์โดย : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

  แนวทางใหม่เชิงรุกก […]


Read More

โครงการอบรมการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ม […]


Read More

เรียนเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

          แผนที่ หมด […]


Read More

แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ […]


Read More

ประชุมกองบรรณาธิการ จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 กุมภา […]


Read More

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

      ด้วย สำนักพิมพ […]


Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์อัพ […]


Read More

แผนการดำเนินงาน/ปฏิทินกิจกรรม

[accordion_content t […]


Read More

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

 


Read More

กิจกรรมของสำนักพิมพ์ฯ


Read More