15 %

การจัดการหลักสูตรทางพลศึกษาและนันทนาการ

255.00฿

มีสินค้า

อ่านตัวอย่าง

….การจัดการหลักสููตรทางพลศึกษาและนันทนาการ (PERSIL) ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 1 พลศึกษา 2 นันทนาการ 3 สิ่งอำนวยการ ที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิต ด้านการดำเนินชีวิตทั่วไป สังคมและวัฒนธรรม การใช้เวลาว่าง และการดูแลสุขภาพของผู้เรียน มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมลีลาชีวิต หรือวิถีทางการดำเนินชีวิตด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวก…

ผู้แต่ง/ผู้แปล : รองศาสตราจารย์ ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์
ISBN 978-616-426-208-9
ปีพิมพ์ : 1/2564
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 314 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการหลักสููตรทางพลศึกษาและนันทนาการ (PERSIL) ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 1 พลศึกษา 2 นันทนาการ 3 สิ่งอำนวยการ ที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิต ด้านการดำเนินชีวิตทั่วไป สังคมและวัฒนธรรม การใช้เวลาว่าง และการดูแลสุขภาพของผู้เรียน มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมลีลาชีวิต หรือวิถีทางการดำเนินชีวิตด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวก

ผู้แต่ง/ผู้แปล : รองศาสตราจารย์ ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์
ISBN 978-616-426-208-9
ปีพิมพ์ : 1/2564
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 314 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

สอบถาม