15 %

การพัฒนาหลักสูตร : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

382.50฿

มีสินค้า

อ่านตัวอย่าง

การพัฒนาหลักสูตรจำเป็นจะต้องใช้ศาสตร์ทางด้านหลักสูตร ด้วยการนำทฤษฎี หลักการ และแนวคิดมาออกแบบหลักสูตร ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและสังคม โดยคำนึงถึง การนำไปใช้ในทางปฏิบัติให้บังเกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตร หลักสูตรที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น เป็นพลวัต และพัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
ISBN 978-616-426-232-4
ปีพิมพ์ : 1/2564
ขนาด (w x h) : 19 x 26 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 366 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

การพัฒนาหลักสูตรจำเป็นจะต้องใช้ศาสตร์ทางด้านหลักสูตร ด้วยการนำทฤษฎี หลักการ และแนวคิดมาออกแบบหลักสูตร ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและสังคม โดยคำนึงถึง การนำไปใช้ในทางปฏิบัติให้บังเกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตร หลักสูตรที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น เป็นพลวัต และพัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
ISBN 978-616-426-232-4
ปีพิมพ์ : 1/2564
ขนาด (w x h) : 19 x 26 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 366 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

สอบถาม