10 %

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ Cardiac critical care nursing

351.00฿

สินค้าหมดแล้ว

ปัจจุบันโรคหัวใจยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ ของผู้ป่วย การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจสามารถผ่านภาวะวิกฤตนั้นได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และประสบการณ์จากพยาบาลเชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป

ผู้แต่ง/ผู้แปล : รองศาสตราจารย์ นพ.จรัญ สายะสถิตย์ (บรรณาธิการ)
ISBN 978-616-426-059-7
ISBN (e-book) 978-616-426-060-3
ปีพิมพ์ : 3/2563
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 180 หน้า

อ่านตัวอย่าง

คำอธิบาย

ปัจจุบันโรคหัวใจยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ ของผู้ป่วย การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจสามารถผ่านภาวะวิกฤตนั้นได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และประสบการณ์จากพยาบาลเชี่ยวชาญในหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป

ผู้แต่ง/ผู้แปล : รองศาสตราจารย์ นพ.จรัญ สายะสถิตย์ (บรรณาธิการ)
ISBN 978-616-426-059-7
ISBN (e-book) 978-616-426-060-3
ปีพิมพ์ : 3/2563
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 180 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 583 kg
ขนาด 27 × 18 cm

คุณอาจจะชื่นชอบ…