10 %

การช่วยกู้ชีพในเด็กและทารกแรกเกิด พิมพ์ครั้งที่ 2

351.00฿

ภาวะหัวใจหยุดเต้นในเด็ก เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกคนตั้งแต่ทารกแรกคลอดในนาทีแรกของชีวิต ไม่ว่าใครหากได้ประสบอยู่ในเหตุการณ์นี้ ควรให้การช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ด้วยความรู้ในแนวทางปฏิบัติการช่วยกู้ชีพในเด็กและทารกแรกเกิดที่รวบรวมไว้ ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีความกล้าที่จะเริ่มต้นการช่วยกู้ชีพ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กที่อยู่ในสถานการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้นได้มีโอกาสในการมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีคุณภาพ

(บรรณาธิการ) : ผศ. พญ.วรวรรณ จิตต์ธรรม
ISBN 978-616-426-164-8
ISBN (e-book) 978-616-426-140-2
ปีพิมพ์ : 2/2563
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 320 หน้า

 

อ่านตัวอย่าง

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

ภาวะหัวใจหยุดเต้นในเด็ก เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกคนตั้งแต่ทารกแรกคลอดในนาทีแรกของชีวิต ไม่ว่าใครหากได้ประสบอยู่ในเหตุการณ์นี้ ควรให้การช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท่วงที ด้วยความรู้ในแนวทางปฏิบัติการช่วยกู้ชีพในเด็กและทารกแรกเกิดที่รวบรวมไว้ ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีความกล้าที่จะเริ่มต้นการช่วยกู้ชีพได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กที่อยู่ในสถานการณ์ภาวะหัวใจหยุดเต้นได้มีโอกาสในการมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีคุณภาพ

(บรรณาธิการ) : ผศ. พญ.วรวรรณ จิตต์ธรรม
ISBN 978-616-426-164-8
ISBN (e-book) 978-616-426-140-2
ปีพิมพ์ : 2/2563
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 320 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 830 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

Message us