10 %

โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา

360.00฿ 324.00฿

โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา หนังสือทางอายุรศาสตร์เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์ โดยเน้นโรคเรื่อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์เพื่อให้นิสิตแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ตลอดจนอายุรแพทย์ ได้ใช้ศึกษาทบทวนและนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในความดูแล

บรรณาธิการ : ผศ.นพ.เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ และคณะ
ISBN : 978-616-426-003-0
ปีพิมพ์ : 1/2559
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 262 หน้า

อ่านตัวอย่าง

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

โรคเรื้อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์: แนวทางการวินิจฉัยและดูแลรักษา หนังสือทางอายุรศาสตร์เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์ โดยเน้นโรคเรื่อรังที่พบบ่อยทางอายุรศาสตร์เพื่อให้นิสิตแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ตลอดจนอายุรแพทย์ ได้ใช้ศึกษาทบทวนและนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในความดูแล

บรรณาธิการ : ผศ.นพ.เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ และคณะ
ISBN : 978-616-426-003-0
ปีพิมพ์ : 1/2559
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 262 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก725 kg

คุณอาจจะชื่นชอบ…