10 %

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ : จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ

225.00฿

สินค้าหมดแล้ว

“งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำตอบที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงคุณภาพ ก็เป็นประเภทหนึ่ง ที่มีขั้นตอน กระบวนการ และการให้คำตอบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบของการอธิบาย ให้รู้ถึงภูมิหลังที่มา สภาพปัจจุบัน และอนาคต ได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึง ขั้นตอน กระบวนการในการได้มาซึ่งคำตอบของงานวิจัย เชิงคุณภาพอย่างละเอียด ตามประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้รวบรวมมา”

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์
ISBN 978-616-426-149-5
ISBN (e-book) 978-616-426-149-5
ปีพิมพ์ : 2/2563
ขนาด (w x h) : 140 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 248 หน้า

อ่านตัวอย่าง

 

คำอธิบาย

“งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำตอบที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงคุณภาพ ก็เป็นประเภทหนึ่ง ที่มีขั้นตอน กระบวนการ และการให้คำตอบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบของการอธิบาย ให้รู้ถึงภูมิหลังที่มา สภาพปัจจุบัน และอนาคต ได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึง ขั้นตอน กระบวนการในการได้มาซึ่งคำตอบของงานวิจัย เชิงคุณภาพอย่างละเอียด ตามประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้รวบรวมมา”

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์
ISBN 978-616-426-149-5
ISBN (e-book) 978-616-426-149-5
ปีพิมพ์ : 2/2563
ขนาด (w x h) : 140 x 210 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 248 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 kg

คุณอาจจะชื่นชอบ…