15 %

การประเมินการปฏิบัติ : แนวคิดสู่การปฏิบัติ Performance Assessment : Concept to Practice

297.50฿

มีสินค้า

อ่านตัวอย่าง

ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะประเมินได้ด้วยวิธีการวัดแบบดั้งเดิมดังนั้น การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการประเมินทักษะของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน และเป็นทั้งวิธีการตรวจสอบการใช้ความคิดและทักษะในระดับสูงของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดการประเมินการปฏิบัติ และวิธีการออกแบบการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีขอบข่ายของการเคลื่อนไหวทางร่างกายที่ใช้ทั้งสมองและจิตใจ ซึ่งผู้เรียนทำงานร่วมกันและประยุกต์ใช้แนวคิดและทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
ISBN 978-616-426-160-0
ปีพิมพ์ : 1/2563
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 212 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะประเมินได้ด้วยวิธีการวัดแบบดั้งเดิมดังนั้น การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการประเมินทักษะของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน และเป็นทั้งวิธีการตรวจสอบการใช้ความคิดและทักษะในระดับสูงของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดการประเมินการปฏิบัติ และวิธีการออกแบบการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีขอบข่ายของการเคลื่อนไหวทางร่างกายที่ใช้ทั้งสมองและจิตใจ ซึ่งผู้เรียนทำงานร่วมกันและประยุกต์ใช้แนวคิดและทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
ISBN 978-616-426-160-0
ปีพิมพ์ : 1/2563
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 212 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 625 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

สอบถาม