การแทรกแซงการทำงานของไมโทคอนเดรีย

ร่างกายเราประกอบด้วยเซลล์หลากหลายชนิดรวม ๆ กันแล้วมีจำนวนมากถึง 37.2 ล้านล้านเซลล์ เซลล์ชนิดต่างๆ กันเหล่านี้ทำหน้าที่แตกต่างกัน ทุกเซลล์มีองค์ประกอบที่เรียกว่าออร์แกเนลล์ซึ่งจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเซลล์ออร์แกเนลล์ที่สำคัญมากอันหนึ่งและพบได้ในเซลล์เกือบทุกชนิดคือไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างนอกเหนือจากการสร้างพลังงานสำหรับใช้ในกิจกรรมของเซลล์ซึ่งจะได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ เนื่องจากไมโทคอนเดรียเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก ถ้าเกิดความผิดปกติจะมีผลต่อสุขภาพ ดังนั้น จึงสมควรที่จะเรียนรู้จักออร์แกเนลล์นี้ และเนื่องจากความสำคัญของไมโทคอนเดรียจึงไม่น่าประหลาดใจที่ไวรัสที่เข้ามาติดเชื้อเซลล์ของร่างกายและใช้ประโยชน์เซลล์เหล่านั้นในการเพิ่มจำนวน อาจจะมีวิธีการควบคุมเซลล์โดยมุ่งเป้าไปที่ไมโทคอนเดรีย ทั้งนี้มีรายงานการศึกษาวิจัยที่พบว่าไวรัสบางชนิดมีวิธีการแทรกแซงการทำงานของไมโทคอนเดรีย


หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของไวรัสกับเซลล์เจ้าบ้านหรือโฮสต์ โดยเน้นเรื่องการแทรกแซงการทำงานของไมโทคอนเดรียจากไวรัสบางชนิด เป็นหนังสือเชิงวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ในการเขียนที่มุ่งเน้นความง่ายในการเข้าใจของคนทั่วไปด้วยความคิดที่ว่าความเข้าใจการทำงานของร่างกายที่ดีขึ้นจะมีส่วนช่วยในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ในเนื้อหาจะครอบคลุมทั้งลักษณะและคุณสมบัติ หน้าที่และการทำงานตามปกติของไมโทคอนเดรียในร่างกาย โมเลกุลและวิธีการที่ไวรัสใช้ในการแทรกแซง สำหรับคำศัพท์ทางวิชาการด้านนี้จะเขียนทับศัพท์และกำกับคำศัพท์ไว้ในวงเล็บเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม


ประมาณหนึ่งในห้าของมะเร็งของคนเกิดจากจุลินทรีย์ซึ่งอาจเป็น แบคทีเรีย ไวรัส หรือปรสิต ไวรัสที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมะเร็งในคนมี 7 ชนิด คือ เอชทีแอลวี (HTLV) อีบีวี (EBV) เคเอสเอชวี (KSHV) ไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ไวรัสตับอักเสบบี (HBV) เอชพีวี (HPV) และ ไวรัสโพลีโอมาของเซลล์เมอร์เคิล (MCPyV) สำหรับไวรัสเอดส์ (HIV) จะเกี่ยวข้องโดยทางอ้อมคือไวรัสไปกดภูมิคุ้มกันแล้วเกื้อให้ไวรัสอื่น เช่น อีบีวี และเคเอสเอชวี เป็นสาเหตุของมะเร็ง ไวรัสทั้งหมดเหล่านี้ยกเว้นไวรัสโพลีโอมาของเซลล์เมอร์เคิล จะแทรกแซงการทำงานของไมโทคอนเดรีย ในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงโปรตีนของไวรัสทั้ง 6 ชนิดที่มีการศึกษาพบว่าเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงนั้น

ภายในหนังสือประกอบไปด้วยเนื่อหาเน้น ๆ 3 บทที่ว่าด้วยเรื่องของ ไมโทคอนเดรีย บทที่ 2 หน้าที่และความสำคัญของไมโทคอนเดรีย บทที่ 3 ไวรัสแทรกแซงการทำงานของไมโทคอนเดรีย หาซื้อได้แล้ววันนี้ ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านหนังสือ NUPH Shop ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
ไมโทคอนเดรียและผลของโปรตีนของไวรัสก่อมะเร็ง
Price
THB 250
Product Availability
Available in Stock