ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “ภาษาอังกฤษ มายาคติ อำนาจ และการครอบงำ”

เมื่อวันอังคารที่ 21 […]

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และลักลอกผลงาน (โครงการสัมมนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา)

สามารถสมัครได้ที่ กำ […]