สำนักพิมพ์ ม.นเรศวรจัดเสวนานักเขียน “เปิดสูตร(ไม่ลับ) สร้างสรรค์ต้นฉบับขยับยอดขาย” ในงาน NU BOOK FAIR 2018

ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานกิจกรรมเสวนานักเขียน ในหัวข้อ “เปิดสูตร(ไม่ลับ) สร้างสรรค์ต้นฉบับขยับยอดขาย” ที่จัดขึ้นโดยสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR 2018 ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งภายในงานเสวนา “เปิดสูตร(ไม่ลับ) สร้างสรรค์ต้นฉบับขยับยอดขาย” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมานั้นได้รับเกียรติจาก  3 สุดยอดนักเขียนที่การันตีด้วยยอดขายที่ติดอันดับ Best Sellerประกอบไปด้วย ท่านแรกผู้เขียนหนังสือ “ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย” โดย ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษาและคณะ  ท่านที่ 2 ผู้เขียนหนังสือ “พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้” ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ และท่านที่ 3  ผู้เขียนหนังสือ “ออกแบบแฟ้มสะสมผลงานอย่างไร” โดย ผศ.ดร.ดนัย เรียบสกุล ซึ่งในการเสวนาฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลกรองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้นำเสวนา

ประเด็นที่น่าสนใจได้แก่
1) แรงบันดาลใจในการเขียน
2) ขั้นตอนการรวบรวมความคิด/ การเขียน
3) อุปสรรค/ปัญหา ความยากง่ายในการเขียน
4) ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่อยากเป็นนักเขียน
5) เทคนิคที่ทำให้ขายดี / ได้จัดพิมพ์ซ้า

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมบันทึกการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊ค สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือลิงค์ด้านล่าง และในโอกาสนี้ในนามสำนักพิมพ์ฯ ขอขอบพระคุณนักเขียนทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกในอนาคต

ชม Live ย้อนหลังช่วงเสวนา


สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 3

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 2

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 4

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 5

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 6

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 7

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 11

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 12

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 13

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 14

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 15

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 17

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 16

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 18

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 20

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 19

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 14

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 21

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เสวนานักเขียน 1

Message us