สำนักพิมพ์ ม.นเรศวรจัดเสวนานักเขียน “เปิดสูตร(ไม่ลับ) สร้างสรรค์ต้นฉบับขยับยอดขาย” ในงาน NU BOOK FAIR 2018

ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงานกิจกรรมเสวนานักเขียน ในหัวข้อ “เปิดสูตร(ไม่ลับ) สร้างสรรค์ต้นฉบับขยับยอดขาย” ที่จัดขึ้นโดยสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้งานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR 2018 ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งภายในงานเสวนา “เปิดสูตร(ไม่ลับ) สร้างสรรค์ต้นฉบับขยับยอดขาย” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมานั้นได้รับเกียรติจาก  3 สุดยอดนักเขียนที่การันตีด้วยยอดขายที่ติดอันดับ Best Sellerประกอบไปด้วย ท่านแรกผู้เขียนหนังสือ “ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย” โดย ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษาและคณะ  ท่านที่ 2 ผู้เขียนหนังสือ “พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้” ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ และท่านที่ 3  ผู้เขียนหนังสือ “ออกแบบแฟ้มสะสมผลงานอย่างไร” โดย ผศ.ดร.ดนัย เรียบสกุล ซึ่งในการเสวนาฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลกรองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้นำเสวนา

ประเด็นที่น่าสนใจได้แก่
1) แรงบันดาลใจในการเขียน
2) ขั้นตอนการรวบรวมความคิด/ การเขียน
3) อุปสรรค/ปัญหา ความยากง่ายในการเขียน
4) ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่อยากเป็นนักเขียน
5) เทคนิคที่ทำให้ขายดี / ได้จัดพิมพ์ซ้า

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมบันทึกการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟสบุ๊ค สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือลิงค์ด้านล่าง และในโอกาสนี้ในนามสำนักพิมพ์ฯ ขอขอบพระคุณนักเขียนทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกในอนาคต

ชม Live ย้อนหลังช่วงเสวนา