บัณฑิตวิทยาลัย และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมโครงการทำบุญถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่สวรรคาลัย

ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมโครงการทำบุญถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่สวรรคาลัย ณ บริเวณอาคารคณะสังคมศาสตร์ จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร