ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)”

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่องยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2) ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพันธุ์ ทองวัฒน์

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง "ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)"

“รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง” เป็นคำสอนเพื่อให้มีชัยเหนือศัตรูในการสงครามใดๆไม่เว้นแม้แต่สงครามระหว่าง “มนุษย์” กับ “ยุง” ซึ่งมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานและยังไม่อาจยุติได้แม้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ อาจเพราะมนุษย์รู้จักศัตรูของเราน้อยเกินไปจึงไม่สามารถปิดฉากสงครามนี้ลงได้เสียที หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้ “เรา (มนุษย์) รู้เขา (ยุง)” มากยิ่งขึ้น และหวังได้ว่าเมื่อเรารู้จักศัตรูมากเพียงพอแล้วจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาศาสตราวุธเพื่อใช้ยุติสงครามอันยาวนานระหว่างมวลมนุษยชาติกับยุงลงได้

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง "ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)"

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง "ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)"

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง "ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)"

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง "ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)"

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง "ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)"

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง "ยุงที่สำคัญทางการแพทย์ของประเทศไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2)"