Promotion ลดราคาพิเศษ สูงสุด 30%

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัด Promotion ลดราคาพิเศษ สูงสุด 30% สำหรับสถาบัน องค์กร และผู้เขียน ที่ต้องการซื้อหนังสือในปริมาณที่มาก โดยรายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามทางสำนักพิมพ์ฯ ได้ที่ 0-5596-8833 ถึง 8836  E-mail : nuph@nu.ac.th หรือทาง Facebook : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

เงื่อนไข
– จำนวน 10 เล่มขึ้นไป
– เป็นสถาบันการศึกษา องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ และผู้เขียนเอง