สำนักพิมพ์ฯ ร่วมออกบูธโครงการประชุมวิชาการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 5

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกบูธโครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 5  เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภายในงานได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนิสิตเป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธของเราได้ในวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง CC2 – 802 (ห้อง slope) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 พฤศจิกายน 2559 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกบูธโครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 5 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

3 พฤศจิกายน 2559 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกบูธโครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 5 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

3 พฤศจิกายน 2559 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกบูธโครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 5 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  3 พฤศจิกายน 2559 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกบูธโครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 5 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

3 พฤศจิกายน 2559 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกบูธโครงการประชุมวิชาการภาควิชาอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 5 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ