สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เข้าศึกษาดูงานเข้าชมโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 17 มกราคม 2561

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เข้าศึกษาดูงานเข้าชมโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 17 มกราคม 2561 นำโดย ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ โดยได้การต้อนรับจาก ผู้จัดการ และบุคลากรโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

IMG 1361

IMG 1363

IMG 1374

IMG 1365

IMG 1378

IMG 1391

IMG 1373

IMG 1358

IMG 1369

IMG 1359

IMG 1392

IMG 1403

IMG 1399

IMG 1405

IMG 1406

IMG 1408

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เข้าศึกษาดูงานเข้าชมโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Message us