โครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ

โครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  การบรรยายพิเศษ “ทรัพย์สินทางปัญญา: การปกป้องและการนำไปใช้” และ การเสวนา “จากหนึ่งหน้า จนมาเป็นหนึ่งเล่ม” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สำหรับการบรรยายพิเศษ “ทรัพย์สินทางปัญญา: การปกป้องและการนำไปใช้” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเขมะศิริ นิชชากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา มาให้ความรู้กับเรา และในช่วงบ่ายเราได้รับเกียรติจากนักเขียนทั้ง 9 ท่าน มาให้คำแนะนำและเปิดประสบการณ์กับการเขียนหนังสือ ตำรา ทางวิชาการ แบบหมดเปลือกกันเลยทีเดียว เราไปชมภาพบรรยากาศกัน

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 1. ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม นักเขียน หนังสือเรื่อง ภาษาอังกฤษ: มายาคติ อำนาจและการครอบงำ
 2. ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์ นักเขียน หนังสือเรื่อง การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์
 3. ผศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ นักเขียน หนังสือเรื่อง สื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา
 4. ผศ.ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์ ผู้ดำเนินการเสวนา

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง นักเขียน หนังสือเรื่อง คาร์บอนกัมมันต์
 2. รศ.ดร.ภณ วชิระนิเวศ นักเขียน หนังสือเรื่อง องค์ประกอบสถาปัตยกรรม
 3. ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ นักเขียน หนังสือเรื่อง อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม: ทฤษฎี การประยุกต์ และอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น
 4. ผศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี ผู้ดำเนินการเสวนา

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 1. รศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ นักเขียน หนังสือเรื่อง ตัวชี้วัดทางชีวภาพจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ผิวหนัง จากความรู้พื้นฐานสู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประเมินเวชสำอาง
 2. รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ นักเขียน ตำราเรื่อง สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา
 3. ผศ.ดร.กภ.วีระพงษ์ ชิดนอก นักเขียน หนังสือเรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต
 4. ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน ผู้ดำเนินการเสวนา

มาดูวิดีทัศน์เปิดงานจากนักเขียน 9 ท่านกันหน่อย

IMG 1992

CDAB2C65 0088 47C5 B114 43AD690E32A1

โครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการโครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการโครงการสนับสนุนการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการIMG 5343IMG 5341IMG 5340IMG 5337IMG 5335IMG 5332IMG 5329IMG 5324IMG 5322IMG 5318IMG 5317IMG 5312IMG 5311IMG 5310IMG 5305IMG 5304IMG 5298IMG 5297IMG 5296IMG 5295IMG 5293IMG 5291IMG 5289IMG 5288IMG 5287IMG 5281IMG 5269  IMG 5265IMG 5266IMG 5251IMG 5250IMG 5248

2018 02 07 13.18.49

IMG 53992018 02 07 13.30.022018 02 07 14.44.10 12018 02 07 14.44.202018 02 07 14.44.332018 02 07 14.45.45

IMG 53922018 02 07 15.14.242018 02 07 15.14.352018 02 07 15.14.45IMG 5442IMG 5364IMG 5369IMG 5374IMG 5417IMG 5422IMG 5427IMG 5429IMG 5432

Message us