ลดสูงสุด 20% หนังสือสำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ในงาน NU BOOK FAIR 2018

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกบูธในงาน มหกรรมหนังสือฯ โดยนำหนังสือและตำราวิชาการ กว่า 50 รายการ จาก 5 กลุ่มหนังสือ ประกอบด้วย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์ ลดพิเศษ สูงสุด 20%

งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 20 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00-20.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาวิทยาลัยนเรศวร
รายการหนังสือของสำนักพิมพ์ www.nupress.grad.nu.ac.th/shop
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0-5596-8833
อีเมล nuph@nu.ac.th

รายการหนังสือลดราคา 20% ของสำนักพิมพ์