ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ โดย ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร์

“ไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ก็ยังคงเป็นงานยากเสมอและต้องเผชิญกับเป้าหมายใหม่ ๆ ที่ท้าทายมากขึ้นทั้งจากเงื่อนไขทางสังคมที่หลากหลาย ซับซ้อนและสภาพสิ่งแวดล้อมที่ผันแปรไปอย่างรวดเร็ว
ถึงแม้ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์จะยังคงเป็นงานยากต่อไป แต่ผู้เขียนก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ช่วยให้งานยากเหล่านี้กลายเป็นงานยากที่สนุก เป็นงานยากที่ท้าทาย และเป็นงานยากที่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากงานยาก ๆ เหล่านี้นี่เองที่นอกจากจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังนำมาซึ่งความรู้สึกปลื้มปีติยินดี และสามารถสร้างรอยยิ้มกว้างในหัวใจให้กับนักสาธารณสุขตัวเล็ก ๆ ที่ทำงานในชุมชนได้อย่างที่สุดเช่นกัน”

ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

ISBN 978-616-426-043-6
ISBN (e-book) 978-616-426-044-3
ปีพิมพ์ : 1/2560
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 294 หน้า

สนใจติดตามผลงานและสั่งซื้อได้ที่ 👇👇👇

1.NUPH online store http://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/
2.ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขา
3.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้

พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้