ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)”

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง “ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)” ของ  รองศาสตราจารย์ นพ.จรัญ สายะสถิตย์ คณะแพทย์ศาสตร์

โรคหัวใจยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญและมีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกตลอดมา การผ่าตัดหัวใจเป็นการรักษาวิธีสุดท้าย ในกรณีที่การรักษาหัวใจด้วยวิธีอื่น ๆ ไม่ได้ผลเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมโรคหัวใจและหลักการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจที่พบบ่อย เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของนักศึกษาแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ ตลอดจนสามารถนำเอาไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจต่อไป

รองศาสตราจารย์ นพ.จรัญ สายะสถิตย์

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)

ISBN 978-616-426-048-1
ISBN (e-book) 978-616-426-049-8
ปีพิมพ์ : 1/2560
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 176 หน้า

สนใจติดตามผลงานและสั่งซื้อได้ที่ 

1.NUPH online store https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/
2.ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขา
3.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม