สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรมโดยในครั้งนี้มี ผู้เขียนทั้งหมด 3 ท่าน จากผลงานเขียนทั้งหมด 3 เล่ม ที่เข้าร่วมเซ็นสัญญา ดังนี้
1. หนังสือ 10 เรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน
ผศ. ดร.กวินธร เสถียร
ข้อมูลสั่งซื้อ http://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/9786164261303/?v=5b79c40fa7c2
.
2. หนังสือ ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ผศ. ดร.วัชรพล พุทธรักษา และคณะ
ข้อมูลสั่งซื้อ http://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/9786164260047/?v=5b79c40fa7c2
.
3. หนังสือ เครื่องหัวใจและปอดเทียม: หลักการและการปฏิบัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ผศ. ดร.แพรวพรรณ สุวรรณกิจ
ข้อมูลสั่งซื้อ http://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/978-616-426-072-6/?v=5b79c40fa7c2

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาในครั้งนี้
ผู้ที่สนใจหนังสือทั้ง 3 เล่มและหนังสือเล่มอื่นๆ ของทางสำนักพิมพ์ สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักพิมพ์ได้แล้ววันนี้
1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา
2. ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และในเครือ
3. NUPH Store (http://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop)