สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ร่วมออกบูธให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชการ

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ร่วมออกบูธให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชการ ในงานประชุมการให้นโยบายและแนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากร ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องปราบไตรจักร 63 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ร่วมออกบูธให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชการ

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ร่วมออกบูธให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชการ

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ร่วมออกบูธให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชการ

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ร่วมออกบูธให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชการ