การรักษาด้วยไฟฟ้า

ภาพ 1 ก. ภาพวาดสมมุติของปลา Torpedo ray ซึ่งเป็นปลาที่มีรูปร่างแบนคล้ายปลากระเบน สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ และปลา Nile electric catfish ซึ่งสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน ข.ภาพวาดสมมุติในการใช้ปลา Torpedo ray รักษาผู้ป่วยโรคเกาต์ที่เท้า

Message us