หนังสือขายดี ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

019-1

ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
Barcode : 9786167902135
ISBN : 9786167902135
ปีพิมพ์ : 1/2558ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/286 หน้า
ราคา : 320 บาท

 

icon-sale-online

019-1

ผู้แต่ง/ผู้แปล/บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรนันท์ วีรกุล
Barcode : 9786167902449
ISBN : 978-616-7902-44-9
ปีพิมพ์ : 1/2559ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 96 หน้า
ราคา : 170 บาท

 

icon-sale-online

019-1

ผู้แต่ง/ผู้แปล/บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ และคณะ
Barcode : 9786167902371
ISBN : 978-616-7902-37-1
ปีพิมพ์ : 1/2558
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/447
หน้าราคา : 590 บาท

icon-sale-online