สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ร่วมออกบูธให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชการ ในงาน APISA 11

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ร่วมออกบูธให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชการ ในงาน APISA 11 จัดโดยวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 โดยได้ให้คำแนะนำการจัดทำหนังสือ ตำรา กับคณาจารย์ที่มีความสนใจภายในงานสำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ร่วมออกบูธให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชการ ในงาน APISA 11  สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ร่วมออกบูธให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชการ ในงาน APISA 11

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ร่วมออกบูธให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชการ ในงาน APISA 11

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ร่วมออกบูธให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชการ ในงาน APISA 11