แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

[gview file=”https://www.nupress.grad.nu.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/publishing_web.pdf”]

[gview file=”https://www.nupress.grad.nu.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/format_web.pdf”]

[gview file=”https://www.nupress.grad.nu.ac.th/wp-content/uploads/2014/03/books_web.pdf”]