สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือจำนวน 2 เรื่อง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาในครั้งนี้

1. หนังสือเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ : จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์ คณะศึกษาศาสตร์

2. หนังสือเรื่อง ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เลิศสินไทย คณะสหเวชศาสตร์

ผู้ที่สนใจหนังสือ ของทางสำนักพิมพ์ สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ได้แล้ววันนี้
1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา
2. ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และในเครือ
3. NUPH Store (https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop)

การรักษาด้วยไฟฟ้า

การรักษาด้วยไฟฟ้า