สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม
หนังสือ เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953
โดย ผศ. ดร. วิเชียร อินทะสี
หนังสือ วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
โดย รศ. ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาในครั้งนี้

IMG 9865
IMG 9875
IMG 9881
IMG 9887
Message us