สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม
หนังสือ เกาหลีในช่วงอลหม่าน ค.ศ. 1864-1953
โดย ผศ. ดร. วิเชียร อินทะสี
หนังสือ วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
โดย รศ. ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาในครั้งนี้