สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา หนังสือที่อธิบายความหมายและวิธีการทำสื่อเพื่อการศึกษา อย่างละเอียด

สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา หนังสือที่อธิบายความหมายและวิธีการทำสื่อเพื่อการศึกษา อย่างระเอียด “สื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา” มิใช่เพียงแค่หนังสือหรือเอกสารทั่วไปเท่านั้น แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อ่านโดยผ่านการรับรู้ทางสายตา มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับสื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา ถึงความสำคัญของสื่อพิมพ์เพื่อการศึกษากระบวนการพิมพ์ ออกแบบสารอย่างไรให้อ่านและเข้าใจง่าย ดึงดูดความสนใจ ตัวอักษรควรใช้แบบไหนขนาดเท่าไหร่ การจัดหน้าพิมพ์ทำอย่างไร กราฟและแผนภูมิ การเชื่อมโยงข้อความในรูปแบบของข้อความหลายมิติและสื่อหลายมิติ ช่วยส่งเสริมการรับรู้ได้อย่างไร มีกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพสื่ออย่างไร ทุกอย่างที่เป็นคำถาม คุณหาคำตอบเหล่านั้นได้ในหนังสือเล่มนี้


หนังสือ “สื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา” ประกอบไปด้วยเนื้อหา 9 บท ที่ประกอบไปด้วย

บทที่ 1 แนวคิดสื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา
บทที่ 2 การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3 กระบวนการพิมพ์
บทที่ 4 การออกแบบเอกสาร
บทที่ 5 การจัดหน้าพิมพ์
บทที่ 6 ศิลปะการใช้ตัวพิมพ์
บทที่ 7 การออกแบบกราฟและแผนภูมิ
บทที่ 8 ข้อความหมายมิติและสื่อหลายมิติ
บทที่ 9 การทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน


หนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อพิมพ์เพื่อการศึกษาประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์กระบวนการพิมพ์ การออกแบบเอกสาร ศิลปะการใช้ตัวพิมพ์ การจัดหน้าพิมพ์การออกแบบกราฟและแผนภูมิ การเชื่อมโยงข้อความในรูปแบบของข้อความหลายมิติและสื่อหลายมิติ และสุดท้ายการทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนที่เป็นสื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา โดยเนื้อหาที่กล่าวมานี้เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการออกแบบหนังสือเรียน เอกสารตำราเรียนให้น่าสนใจ รวมทั้งการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตต่อไป

วางจำหน่ายแล้ววันนี้

  • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หรือสั่งผ่าน NUPH shop https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/978-616-426-057-3
Summary
product image
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา
Price
THB 290
Product Availability
Available in Stock