สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เข้าศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เข้าศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ในวันที่ 18 มกราคม 2561 นำโดย ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ โดยได้การต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และคณะผู้บริหารงานบุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

img 1484img 1485img 1488img 1489img 1490img 1493img 1494img 1496img 1500img 1502img 1509img 1520img 1523img 1527img 1529img 1530img 1534img 1535img 1537

Message us