สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดแคมเปญ “รักหนังสือ รักษ์โลก” ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาฯ แจกถุงผ้าฟรี!!

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือ แห่งประเทศไทย และผู้แทนร้านหนังสือเครือข่าย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการอ่านรักษ์โลก ลดใช้ถุงพลาสติก” เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ข้อ ประกอบด้วย

๑. ลดการห่อปกพลาสติกและการใช้ถุงพลาสติกในร้านหนังสือให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของปริมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันภายในปีนี้
๒. รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญในการลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติก ซึ่งย่อยสลายได้ยาก และกลายเป็นขยะในอนาคต
๓. ส่งเสริมให้สังคมมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้พลาสติก
๔. ร่วมกันจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ทุกช่องทางในร้านหนังสือเครือข่าย เพื่อให้สังคมตระหนักถึงปัญหาและมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลาสติก

ปัจจุบันมีร้านหนังสือรวมถึงสำนักพิมพ์ต่างๆ ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะลดการใช้พลาสติก บัณฑิตวิทยาลัย โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และร่วมรณรงค์ให้ลูกค้า และนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติกด้วยเช่นกัน เพื่อให้การดำเนินงานและ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักพิมพ์จึงจัดทำถุงผ้า “NU รักหนังสือ รักษ์โลก” และได้นำเทคโนโลยี QR Code มาใช้สำหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย

แจกฟรี!! ถุงผ้า “รักหนังสือ รักษ์โลก” โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรณรงค์ส่งเสริมรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดใช้ถุงพลาสติก และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน จัดทำถุงผ้า Limited Edition “รักหนังสือ รักษ์โลก”
รับทันทีเมื่อซื้อหนังสือ/ตำรา ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบ 500 บาท ขึ้นไป ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขา ม.นเรศวร เท่านั้น!!!
หรือผ่านช่องทางออนไลน์ http://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop ด่วนจำนวนจำกัด!!!