สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือ “เภสัชระบาดวิทยา พื้นฐานและการประยุกต์”

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือ “เภสัชระบาดวิทยา พื้นฐานและการประยุกต์” ในวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาในครั้งนี้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ธีรพล ทิพย์พยอม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล บรรณาธิการหนังสือฯ ร่วมลงนามในครั้งนี้

เภสัชระบาดวิทยา: พื้นฐานและการประยุกต์

ผู้ที่สนใจหนังสือ ของทางสำนักพิมพ์ สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ได้แล้ววันนี้
1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา
2. ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และในเครือ
3. NUPH Store (https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop)

Message us