สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือ “เภสัชระบาดวิทยา พื้นฐานและการประยุกต์”

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือ “เภสัชระบาดวิทยา พื้นฐานและการประยุกต์” ในวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาในครั้งนี้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ธีรพล ทิพย์พยอม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล บรรณาธิการหนังสือฯ ร่วมลงนามในครั้งนี้

IMG 1505

IMG 1507

IMG 1510

เภสัชระบาดวิทยา: พื้นฐานและการประยุกต์

ผู้ที่สนใจหนังสือ ของทางสำนักพิมพ์ สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ได้แล้ววันนี้
1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา
2. ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และในเครือ
3. NUPH Store (https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop)

Message us