สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือจำนวน 4 เรื่อง โดยมี ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาในครั้งนี้

1. หนังสือเรื่อง นวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ของแรงงานข้ามชาติมอญในประเทศไทย
เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร จากคณะสังคมศาสตร์

2. หนังสือเรื่อง บทบาทแมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยา
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ บุญชู จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. หนังสือเรื่อง พื้นฐานระบบประสาทและเทคนิควิธีวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี คงสมบัติ จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. หนังสื่อเรื่อง การช่วยกู้ชีพในเด็กและทารกแรกเกิด
โดย คณาจารย์ สาขากุมารเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรณาธิการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรวรรณ จิตต์ธรรม

 

ผู้ที่สนใจหนังสือ ของทางสำนักพิมพ์ สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ได้แล้ววันนี้
1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา
2. ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และในเครือ
3. NUPH Store (https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop)

070119 0945 1

070119 0945 2

070119 0945 3

070119 0945 4

070119 0945 5

070119 0945 6

070119 0945 7

070119 0945 8

070119 0945 9

070119 0945 10

070119 0945 11

070119 0945 12

070119 0945 13

070119 0945 14

070119 0945 15

070119 0945 16

070119 0945 17

070119 0945 18

กลับไป
Messenger
อีเมล
LINE