สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือจำนวน 4 เรื่อง โดยมี ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาในครั้งนี้

1. หนังสือเรื่อง นวัตกรรมทางสังคมและการเรียนรู้ของแรงงานข้ามชาติมอญในประเทศไทย
เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร จากคณะสังคมศาสตร์

2. หนังสือเรื่อง บทบาทแมลงวันในงานนิติเวชกีฏวิทยา
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ บุญชู จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. หนังสือเรื่อง พื้นฐานระบบประสาทและเทคนิควิธีวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์
เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี คงสมบัติ จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. หนังสื่อเรื่อง การช่วยกู้ชีพในเด็กและทารกแรกเกิด
โดย คณาจารย์ สาขากุมารเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรณาธิการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรวรรณ จิตต์ธรรม

 

ผู้ที่สนใจหนังสือ ของทางสำนักพิมพ์ สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ได้แล้ววันนี้
1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา
2. ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และในเครือ
3. NUPH Store (https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop)