สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือจัดพิมพ์ซ้ำ เรื่อง สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ ใช้ทางเภสัชวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 3) เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาควิชาสรีรวิทยา

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาในครั้งนี้
ผู้ที่สนใจหนังสือ  ของทางสำนักพิมพ์ สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักพิมพ์ได้แล้ววันนี้
1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา
2. ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และในเครือ
3. NUPH Store (https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop)

 สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ ใช้ทางเภสัชวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 3)

 สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ ใช้ทางเภสัชวิทยา (พิมพ์ครั้งที่ 3)