สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม

สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือออกใหม่ เรื่อง อนามัยโรงเรียน School Health เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ โทจำปา จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาในครั้งนี้
ผู้ที่สนใจหนังสือของทางสำนักพิมพ์ สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักพิมพ์ได้แล้ววันนี้
1. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา
2. ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ และในเครือ
3. NUPH Store (https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop)

อนามัยโรงเรียน

อนามัยโรงเรียน

อนามัยโรงเรียน