วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

แนะนำหนังสือออกใหม่ สำหรับนักวิจัยทางการศึกษาห้ามพลาด “วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา” เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  “เมื่อการบูรณาการการวิจัยกับงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ” การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย เทคนิควิธีการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาด้วยการนำการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาจึงมีความสำคัญด้วยเช่นกัน หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาที่เป็นประโยชน์และสำคัญกับการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้และนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ สำหรับการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานวิชาการต่าง ๆ ได้

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

 

🛒 วางจำหน่ายแล้ววันนี้
– NUPH Store
https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/

– ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทุกสาขา