สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร จัดลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์ฯ ตำรา “ระบบควบคุม Control Systems”

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม ตำราเรื่อง “ระบบควบคุม Control Systems” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุฑิตา สงฆ์จันทร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนใจสั่งผ่านทาง Online shop https://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/product/9786164261099/
หรือ
1. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขา

ระบบควบคุม Control Systems

ระบบควบคุม Control Systems

ระบบควบคุม Control Systems

ระบบควบคุม Control Systems