ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คว้ารางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2558-2559

ยล เยี่ยม เยือน เหย้า: แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คว้ารางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ จากโครงการ  TTF AWARD ประจำปี 2558-2559  โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดย ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์ 

13900136_1769595729930478_928433763017878624_n

TTF_Announcement3-1


ในรูปแบบ e-Books