หนังสือใหม่ พันธุศาสตร์โมเลกุลพื้นฐานจำเป็นสำหรับงานวิจัยด้านพืช

หนังสือใหม่ มาแล้วจ้าาา พันธุศาสตร์โมเลกุลพื้นฐานจำเป็นสำหรับงานวิจัยด้านพืช
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำรพ รัตนสุต

“..หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกรดนิวคลีอิคจีโนม ยีน กลไกการทำงานของยีน หลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ดี สำหรับเทคนิคระดับโมเลกุลพื้นฐานที่จำเป็น ในการทำงานวิจัยด้านพืช..”

 

สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ https://www.nupress.grad.nu.ac.th/product/978-616-426-081-8/

ศูนย์หนังสือในเครือ และศูนย์หนังสือจุฬาทั่วประเทศ