สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักหอสมุด ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนานักเขียน ในหัวข้อ “เปิดสูตร(ไม่ลับ) สร้างสรรค์ต้นฉบับขยับยอดขาย” ในงานมหกรรมหนังสือ NU BOOK FAIR 2018 ครั้งที่ 19ร่วมพูดคุยกับ 3 สุดยอด นักเขียน Best-Seller ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่จะมาเผยสูตร(ไม่ลับ) ในการสร้างสรรค์ผลงานหนังสือทางวิชาการ ให้น่าสนใจและขายดีจนติด Best-Seller ได้แก่

ผศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
เจ้าของผลงาน “พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้”

ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา
เจ้าของผลงาน “ว่าด้วยทฤษฎีรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย”

ผศ.ดร.ดนัย เรียบสกุล
เจ้าของผลงาน “ออกแบบแฟ้มสะสมผลงานอย่างไร”

ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร