nuph@nu.ac.th 0-5596-8833 ถึง 8836
ประชุมอนุกรรมการ กองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [26 ตุลาคม 2559]
October 26, 2016
0

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 คณะอนุกรรมการกองบรรณาธิการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเพื่อพิจารณาต้นฉบับการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

img_4569

img_4578 img_4571