เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการลงนามการทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร หนังสือเรื่อง “ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac surgery (ฉบับปรับปรุง)” ของ  รองศาสตราจารย์ นพ.จรัญ สายะสถิตย์ คณะแพทย์ศาสตร์

โรคหัวใจยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญและมีอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกตลอดมา การผ่าตัดหัวใจเป็นการรักษาวิธีสุดท้าย ในกรณีที่การรักษาหัวใจด้วยวิธีอื่น ๆ ไม่ได้ผลเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมโรคหัวใจและหลักการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจที่พบบ่อย เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของนักศึกษาแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจ ตลอดจนสามารถนำเอาไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจต่อไป

รองศาสตราจารย์ นพ.จรัญ สายะสถิตย์

ISBN 978-616-426-048-1
ISBN (e-book) 978-616-426-049-8
ปีพิมพ์ : 1/2560
ขนาด (w x h) : 180 x 270 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 176 หน้า

สนใจติดตามผลงานและสั่งซื้อได้ที่ 

1.NUPH online store http://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/
2.ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาขา
3.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม