สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications

ลงนามเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรม หนังสือเรื่อง “สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา Cardiovascular Physiology and Pharmacological Applications”

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 […]

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการโดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และลักลอกผลงาน (โครงการสัมมนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา)

สามารถสมัครได้ที่ กำ […]