พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ หนังสือดีน่าอ่านเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยล้วนใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ ก็เพื่อทำให้เกิดความกระจ่างในการพรรณนา อธิบาย ทำนาย และควบคุมพฤติกรรมเหล่านั้นให้เป็นไปตามต้องการให้ได้มากที่สุด และไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ร้อยกว่าปี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ก็ยังคงเป็นงานยากเสมอ และต้องเผชิญกับเป้าหมายใหม่ ๆ ที่ท้าทายเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากเงื่อนไขทางสังคมที่หลากหลาย ซับซ้อน และสภาพสิ่งแวดล้อมที่ผันแปรไปอย่างรวดเร็ว

พฤติกรรมสุขภาพ

พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคดิ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ เป็นหนังสืออีกเล่มที่เป็นความพยายามอันหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมสุขภาพให้กับนักสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ให้เป็นอิสระจากความกลัวจนก่อเกิดเป็นความเชื่อมั่นกระทั่งสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีในการจัดการและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนได้อย่างเหมาะสม

สนใจสั่งซื้อได้ที่  NUPH Shop

อ่านตัวอย่าง

พฤติกรรมสุขภาพ


เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมมิติสำคัญ ๆ ของแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ทั้งหมด นับตั้งแต่พัฒนาการของพฤติกรรมศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมและมุมมองเกี่ยวกับสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎีและแบบจำลองพฤติกรรมสุขภาพระดับบุคคล ระหว่างบุคคล และระดับกลุ่มหรือชุมชน และในตอนท้ายเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องมุมมองเชิงระบบเพื่อขยายมุมมองของนักสาธารณสุขจนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจพฤติกรรมโดยเป็นองค์รวมและการประยุกต์ใช้แนวคิดมุมมองเชิงระบบในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์

พฤติกรรมสุขภาพ

ทั้งนี้ แม้ว่าผู้เขียนจะพยายามเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยท่วงทำนองที่เรียบง่าย กระชับและเขียนให้อ่านง่ายมากที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่คิดไว้แต่แรกว่าต้องเป็นหนังสือที่สามารถช่วยให้ผู้ที่อ่านจนจบสามารถลดและละวางความกลัวลงได้ จนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ในงานของตนเองได้อย่างกล้าหาญและมุ่งมั่น อย่างไรก็ตามเนื่องจากการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์จัดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีคุณลักษณะบางประการที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจง เช่น มีองค์ความรู้เฉพาะตัวและมีคำศัพท์เฉพาะตัว ซึ่งอาจเป็นกำแพงขวางกั้นทำให้คนนอกวงการพฤติกรรมศาสตร์ท้อแท้หรือต้องใช้ความพยายามที่มากขึ้นเพื่อก้าวข้ามความรู้สึกแปลกแยกเหล่านี้ไป แต่ผู้เขียนเชื่อมั่นว่า เมื่อได้อ่านไปสักระยะหนึ่งจะทำให้ผู้อ่านเริ่มคุ้นชินและสนุกไปกับการอ่านเนื้อหาได้ตลอดทั้งเล่มก็เป็นได้

พฤติกรรมสุขภาพ

ขอสารภาพว่า รู้สึกปลื้มใจไม่น้อย เมื่อได้รับการติดต่อให้เขียนคำนำสำหรับการตีพิมพ์หนังสือ พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ เป็นครั้งที่ 2 ในรอบระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี


ผู้เขียนขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์หลายท่านที่กล่าวชื่นชมหนังสือว่า เป็นหนังสือดีที่เขียนเรื่องยาก ๆ ให้อ่านง่าย และเป็นหนังสือวิชาการที่ทำออกมาสวยงามน่าอ่าน ฟากผู้ใช้หนังสือเองก็มีคำหอมให้ได้ยินบ่อย ๆ ว่า หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เข้าใจเรื่องที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนและมีเสียงเรียกร้องให้เพิ่มทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพให้หลากหลายมากขึ้น นี่ต่างหากที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงของหนังสือเล่มนี้

 

แม้เป็นเรื่องยากที่จะมองไกลไปกว่าที่เห็น

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

 

สนใจสั่งซื้อได้ที่  NUPH Shop

พฤติกรรมสุขภาพ

Summary
product image
Aggregate Rating
5 based on 1 votes
Brand Name
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
Product Name
พฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้
Price
THB 360
Product Availability
Available in Stock