10 %

กลศาสตร์ควอนตัม

612.00฿

มีสินค้า

อ่านตัวอย่าง

หนังสือเล่มนี้ มาพร้อมกับการบรรยายออนไลน์และเฉลยการบ้านที่ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเรียบเรียงจากประสบการณ์การสอนวิชาควอนตัมระดับปริญญาโทและเอกกว่า 10 ปี ทำให้มีเนื้อหา ความครบถ้วน และนำเสนอในมุมที่ลึกซึ้งหลากหลาย มีการบุกเบิกทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย จากงานวิจัยของผู้แต่งที่สำคัญๆ ในสาขาวิชา ยกตัวอย่างเช่น บทที่ 10 Density Functional Theory หรือบทที่ 11 สมการชาชิโย เป็นประโยชน์ในการต่อยอด และส่งผลกระทบทางวิชาการในวงกว้าง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ในแง่ของเนื้อหาและลักษณะของการเรียบเรียงนั้น เน้นหนักในการอธิบายความและยกตัวอย่าง ที่หลากหลาย โดยมีความสมบูรณ์และความเข้มของเนื้อหา อยู่ในระดับเดียวกับตำรามาตรฐาน เช่น “The Feynman Lectures on Physics” (Feynman), “A Modern Approach to Quantum Mechanics” (Townsend), และ “Modern Quantum Mechanics” (Sakurai) แต่มีลักษณะการอธิบายความที่เรียบเรียงให้เข้าใจง่ายขึ้น และตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้น

หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะกับครู นิสิต และอาจารย์ ผู้ผ่านวิชากลศาสตร์ควอนตัมพื้นฐานมาแล้ว และต้องการศึกษาให้ลึกจนสามารถผนวกเอาคณิตศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจทฤษฎี ทำงานวิจัย หรือประกอบการเรียนการสอนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

ผู้แต่ง : ดร.ทีปานิส ชาชิโย
ISBN 978-616-426-237-9
ปีพิมพ์ : 1/2564
ขนาด (w x h) : 19 x 26 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 526 หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้ มาพร้อมกับการบรรยายออนไลน์และเฉลยการบ้านที่ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเรียบเรียงจากประสบการณ์การสอนวิชาควอนตัมระดับปริญญาโทและเอกกว่า 10 ปี ทำให้มีเนื้อหา ความครบถ้วน และนำเสนอในมุมที่ลึกซึ้งหลากหลาย มีการบุกเบิกทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย จากงานวิจัยของผู้แต่งที่สำคัญ ๆ ในสาขาวิชา ยกตัวอย่างเช่น บทที่ 10 Density Functional Theory หรือบทที่ 11 สมการชาชิโย เป็นประโยชน์ในการต่อยอด และส่งผลกระทบทางวิชาการในวงกว้าง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ในแง่ของเนื้อหาและลักษณะของการเรียบเรียงนั้น เน้นหนักในการอธิบายความและยกตัวอย่าง ที่หลากหลาย โดยมีความสมบูรณ์และความเข้มของเนื้อหา อยู่ในระดับเดียวกับตำรามาตรฐาน เช่น “The Feynman Lectures on Physics” (Feynman), “A Modern Approach to Quantum Mechanics” (Townsend), และ “Modern Quantum Mechanics” (Sakurai) แต่มีลักษณะการอธิบายความที่เรียบเรียงให้เข้าใจง่ายขึ้น และตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้น

หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะกับครู นิสิต และอาจารย์ ผู้ผ่านวิชากลศาสตร์ควอนตัมพื้นฐานมาแล้ว และต้องการศึกษาให้ลึกจนสามารถผนวกเอาคณิตศาสตร์มาเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจทฤษฎี ทำงานวิจัย หรือประกอบการเรียนการสอนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

ผู้แต่ง : ดร.ทีปานิส ชาชิโย
ISBN 978-616-426-237-9
ปีพิมพ์ : 1/2564
ขนาด (w x h) : 19 x 26 mm.
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/ 526 หน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1300 kg

รีวิวหนังสือ


 

คุณอาจจะชื่นชอบ…

สอบถาม